Begin testfase GPS-controlled meteor shutter

Sinds eind 2023 is er gewerkt aan een prototype voor de GPS-controlled meteor shutter. Eerst is er op een breadboard met een heleboel draadjes een werkende elektronische schakeling ontworpen. Vervolgens zijn er tijdens presentaties op een MakeyMonday en een meeting van de Dutch Meteor Society goede ideeën verzameld om het ontwerp te optimaliseren. Voor beide ontwerpen, het referentie-ontwerp en het geoptimaliseerde ontwerp, is nu een printed circuit board (PCB) beschikbaar gekomen, zie de foto.

De komende tijd gaan vijf exemplaren van dit printje uitgebreid aan de tand gevoeld worden, zowel in het lab als in meteorencamera’s op een astronomisch observatorium. Het doel is om te kijken of de schakeling gedurende lange tijd stabiel blijft werken. Daarnaast gaan de uitgangssignalen van het referentiedesign en het geoptimaliseerde design in detail worden vergeleken om zeker te zijn van de juiste werking van de schakeling.