Om kennis te maken met elektronica zijn de starter-kits een prima start. We proberen deze kits altijd tegen kostprijs beschikbaar te hebben tijdens HaHaHo meetups. Dus heb je belangstelling, meld je aan voor een meetup!

Decadeteller

De decadeteller starter-kit bestaat uit een leeg printed-circuit board (PCB) en een set losse elektronica­componenten zoals weerstandjes, transistors een dual-inline packaged IC en een 10-segements LED-bar. Een van de meetup-hosts heeft meestal wel tijd om je op gang te helpen met de kit en wat instructies te geven voor het solderen. Zo nu dan is er ook een speciale workshop solderen, waarin deze starter-kit wordt gebruikt.